Certyfikowany międzynarodowy kurs dla instruktorów symulacji medycznej w UE

Nabór na Certyfikowany międzynarodowy kurs dla instruktorów symulacji medycznej w UE

                              W dniach od 20.08.2019 do dnia 26.08.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  certyfikowany międzynarodowy kurs dla instruktorów symulacji medycznej w UE,   realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kurs dla personelu zarządzającego CSM w UE

Nabór na Kurs dla personelu zarządzającego CSM w UE

                              W dniach od 20.08.2019 do dnia 26.08.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  kurs dla personelu zarządzającego CSM w UE,   realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Nabór na szkolenie dla techników symulacji w kraju

                              W dniach od 20.08.2019 do dnia 26.08.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  szkolenie dla techników symulacji w kraju,  realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Staż dla instruktowrów

Nabór na staż dla instruktorów symulacji w kraju

                              W dniach od 21.05.2019 do dnia 28.05.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  staż dla instruktorów symulacji w kraju,  realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

staż kadra zarządzająca

Nabór na staż dla personelu zarządzającego w kraju

                              W dniach od 21.05.2019 do dnia 28.05.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  staż dla personelu zarządzającego w kraju,  realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Staż technicy

Nabór na staż dla techników symulacji w kraju

                              W dniach od 21.05.2019 do dnia 28.05.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie    prowadzona rekrutacja nauczycieli akademickich, pracowników naukowo – technicznych i pracowników technicznych na  staż dla techników symulacji w kraju,  realizowanym w ramach Zadania numer 13 o nazwie – Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania MCSM, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia  praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Oferta pracy – zlecenie 3


Oferta pracy na stanowisku:

Technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych

w ramach realizowanego Projektu ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko technik sprzętu medycznego i instalacji medycznych w związku z realizacją Projektu pt. ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: POWR.05.03.00-00- 0087/17

Forma nawiązania stosunku pracy:
Umowa zlecenie – od czerwiec 2019 r.

Miejsce pracy:
Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

-Nadzoru nad bezpieczeństwem elektrycznym oraz sprawnością sprzętu i wyposażenia edukacyjnego Monoprofilowego Centrum Symulacji

-Prowadzenie przeglądów technicznych

Wymagania niezbędne:

-Wykształcenie o profilu mechaniczno-technicznym lub elektronicznym lub posiadanie dyplomu: technika informatyki lub inżyniera informatyki lub magistra informatyki

-Posiadanie uprawnień SEP

Wymagania dodatkowe:

-Mile widziany kurs i szkolenia instytutów medyczny

-Znajomość zagadnień związanych z obsługa urządzeń medycznych

Wymagane dokumenty:
– CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Projekt ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
(RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

– Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:
– Dokumenty należy składać od dnia 21.05.2019 do dnia 04.06.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail: simhealth@ur.edu.pl

Informujemy że:
– Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
– Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
– Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
– Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.
Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie z procesu rekrutacji.
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.plOferta Aktor

Oferta pracy na stanowisku:

Aktor – pacjent standaryzowany

w ramach realizowanego Projektu ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko aktor – pacjent standaryzowany z realizacją Projektu pt. ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: POWR.05.03.00-00- 0087/17

Forma nawiązania stosunku pracy: Umowa zlecenie – od maj 2019 r.

Miejsce pracy: Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:                

– Wcielanie się w rolę pacjenta, podczas prowadzonych wybranych zajęć oraz egzaminów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,

– Przygotowanie roli pacjenta z uwzględnieniem relacji pielęgniarka/położna – pacjent/rodzina pacjenta, a w szczególności zbieranie  informacji o stanie zdrowia, możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, symulacji objawów oraz różnych zachowań pacjenta lub jego rodziny.

Wymagania niezbędne:

– Aktor/Aktorka teatralna lub filmowa

– Wykształcenie kierunkowe – absolwent szkoły teatralnej/filmowej/kursu aktorskiego

– Doświadczenie w pracy na scenie min. 5 lat

  Wymagania dodatkowe:             

– Umiejętności improwizacji, otwartość, dyscyplina, dyspozycyjność;

Kryteria dostępu do programu: Uczestnikiem programu może być osoba, która:

– Wyraża dobrowolną wolę uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego przeprowadzanego przez studenta (dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań bez odsłaniania okolic intymnych, symulacja wykonywania zabiegów bez naruszenia ciągłości powłok skórnych lub błon śluzowych, zbieranie wywiadu medycznego);

– Jest świadoma potencjalnego ryzyka związanego z udziałem w programie i w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania programu, lub po jego zakończeniu nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych

– Nie jest w procesie żałoby (nie utraciła bliskiej osoby w ciągu ostatnich dwóch lat);

– Nie doświadczyła traumy

-Nie cierpi na zaburzenia psychiczne;

Wymagane dokumenty:

–              CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

–              Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

–              Dokumenty należy składać od dnia 21.05.2019  do dnia 27.05.2019r. drogą elektroniczną na adres email:  simhealth@ur.edu.pl

Informujemy że:

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;

– Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

– Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;

– Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

Usłyszeć to czego nie powiedziano

Nabór studentów na zajęcia dodatkowe pt. ” Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych”

W dniach 06-10.05.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie prowadzona rekrutacja studentów na zajęcia dodatkowe pt. ” Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych”   w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nabór studentów na zajęcia dodatkowe pt. ” Usłyszeć to czego nie powiedziano ” – podstawy komunikacji w zespole interdyscyplinarnym

W dniach 15-19.04.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie prowadzona rekrutacja studentów na zajęcia dodatkowe pt. ” Usłyszeć to czego nie powiedziano ” – podstawy komunikacji w zespole interdyscyplinarnym   w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dwa monologi nie czynią dialogu

Nabór studentów na zajęcia dodatkowe pt. ” Dwa monologi nie czynią dialogu” – podstawy efektywnego badania podmiotowego

W dniach 01-05.04.2019 w godzinach 8.30 – 10.30 i 12.30 – 15.30 w biurze projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Pigonia 6, pok. 416 będzie prowadzona rekrutacja studentów na zajęcia dodatkowe pt. ”Dwa monologi nie czynią dialogu” – podstawy efektywnego badania podmiotowego   w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.