Archiwum

Przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia egzaminów OSCE

ZP/UR/165/2019 „Przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia egzaminów OSCE”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/36974,zpur1652019-przeprowadzenie-kursu-przygotowujacego-do-prowadzenia-egzaminow-osce.html

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu SIMhealth

ZP/UR/130/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/36851,zpur1302019-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-przygotowanie-organizacja-i-przeprowadzenie-kursow-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html

ZP/UR/130/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/uslugi/36817,zpur1302019-informacja-z-otwarcia-ofert-na-przygotowanie-organizacja-i-przeprowadzenie-kursow-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html

ZP/UR/130/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/36734,zpur1302019-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-organizacja-i-przeprowadzenie-kursow-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj.html

 Dostawa fantomów oraz urządzeń medycznych 

Dalsze informację z postępowania dostępne pod adresem: ur.ezamawiajacy.pl

ZP/UR/117/2019 Informacja z otwarcia ofert na Dostawa fantomów oraz urządzeń medycznych – w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/36875,zpur1172019-informacja-z-otwarcia-ofert-na-dostawa-fantomow-oraz-urzadzen-medycznych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/117/2019 „Dostawa fantomów oraz urządzeń medycznych – w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”  http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/36628,zpur1172019-dostawa-fantomow-oraz-urzadzen-medycznych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/36628,zpur1172019-dostawa-fantomow-oraz-urzadzen-medycznych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.htm

Dostawa różnego sprzętu medycznego 

ZP/UR/100/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/36676,zpur1002019-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-dostawe-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/100/2019 Informacja z otwarcia ofert na „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/36439,zpur1002019-informacja-z-otwarcia-ofert-na-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/100/2019 . Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/36303,zpur1002019-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

Kurs podstawowy, kurs zaawansowany oraz kurs tworzenia scenariuszy  

ZP/UR/93/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pt.: „Przeprowadzenie kursu podstawowego oraz zaawansowanego dla instruktorów symulacji medycznej oraz przeprowadzenie kursu tworzenia scenariuszy symulacyjnych”, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/36418,zpur932019-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-pt-przeprowadzenie-kursu-podstawowego-oraz-zaawansowanego-dla-instruktorow-symulacji-medycznej-oraz-przeprowadzenie-kursu-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/93/2019 „Przeprowadzenie kursu podstawowego oraz zaawansowanego dla instruktorów symulacji medycznej oraz przeprowadzenie kursu tworzenia scenariuszy symulacyjnych”

http://www.bipus.ur.edu.pl/home/menu/archiwalne-zamowienia/36026,zpur932019-przeprowadzenie-kursu-podstawowego-oraz-zaawansowanego-dla-instruktorow-symulacji-medycznej-oraz-przeprowadzenie-kursu-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych.html

Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth
ZP/UR/176/2018 Informacja o unieważnieniu postępowania pt.: „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/34034,zpur1762018-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-pt-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/34004,zpur1762018-informacja-z-otwarcia-ofert-w-postepowaniu-pt-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/34004,zpur1762018-informacja-z-otwarcia-ofert-w-postepowaniu-pt-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/176/2018 „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/33795,zpur1762018-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie kompletnego systemu audio – wizualnego 
ZP/UR/175/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Sprzedaż, dostawę, montaż, instalację i wdrożenie kompletnego systemu audio – wizualnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/33989,zpur1752018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-na-sprzedaz-dostawe-montaz-instalacje-i-wdrozenie-kompletnego-systemu-audio-wizualnego-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/175/2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie kompletnego systemu audio – wizualnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/33914,zpur1752018-informacja-z-otwarcia-ofert-w-postepowaniu-na-sprzedaz-dostawa-montaz-instalacja-i-wdrozenie-kompletnego-systemu-audio-wizualnego-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/175/2018 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie kompletnego systemu audio – wizualnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/33769,zpur1752018-przedmiotem-zamowienia-jest-sprzedaz-dostawa-montaz-instalacja-i-wdrozenie-kompletnego-systemu-audio-wizualnego-dla-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń w ramach projektu SIMhealth 
ZP/UR/140/2018 „Dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń w ramach projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/33041,zpur1402018-dostawa-sprzetu-medycznego-oraz-urzadzen-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/140/2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pt.: „Dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń w ramach projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/33843,zpur1402018-informacja-z-otwarcia-ofert-w-postepowaniu-pt-dostawa-sprzetu-medycznego-oraz-urzadzen-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

ZP/UR/140/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pt.: „Dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń w ramach projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/34397,zpur1402018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszych-ofert-w-postepowaniu-pt-dostawa-sprzetu-medycznego-oraz-urzadzen-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html

Zapytanie ofertowe - informacja o wyborze 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: wykonanie i dostarczenia mebli medycznych dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. z dnia 04.12.2018, Znak sprawy: ZAK/2018/11/00142
https://drive.google.com/file/d/1lGcGSZxLw7ATRX-En8m8k6y7SqGN4BLN/view?usp=sharing
Szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem 
ZP/UR/158/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem dla 4 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/33716,zpur1582018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-z-zakresu-komunikacji-z-pacjentem-dla-4-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/158/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem dla 4 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/zamowienia/33475,zpur1582018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-z-zakresu-komunikacji-z-pacjentem-dla-4-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-wydzialu-medycznego-uniwersytetu-rzeszowskiego-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Dostawa różnego sprzętu medycznego – paneli medycznych, panelu nadłóżkowego i lampy zabiegowej 
ZP/UR/86/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawa różnego sprzętu medycznego – paneli medycznych, panelu nadłóżkowego i lampy zabiegowej dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/33029,zpur862018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-paneli-medycznych-panelu-nadlozkowego-i-lampy-zabiegowej-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/86/2018 Informacja z otwarcia ofert na Dostawa różnego sprzętu medycznego – paneli medycznych, panelu nadłóżkowego i lampy zabiegowej dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/32496,zpur862018-informacja-z-otwarcia-ofert-na-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-paneli-medycznych-panelu-nadlozkowego-i-lampy-zabiegowej-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/86/2018 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa różnego sprzętu medycznego – paneli medycznych, panelu nadłóżkowego i lampy zabiegowej dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/32076,zpur862018-przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-paneli-medycznych-panelu-nadlozkowego-i-lampy-zabiegowej-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE 
ZP/UR/118/2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/32450,zpur1182018-informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-na-przeprowadzenie-szkolen-z-zakresu-kurs-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-i-kurs-przygotowujacy-do-prowadzenia-egzaminow-osce-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/118/2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/uslugi/32424,zpur1182018-informacja-z-otwarcia-ofert-na-przeprowadzenie-szkolen-z-zakresu-kurs-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-i-kurs-przygotowujacy-do-prowadzenia-egzaminow-osce-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/118/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ NA: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/menu/archiwalne-zamowienia/32364,zpur1182018-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-na-przeprowadzenie-szkolen-z-zakresu-kurs-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-i-kurs-przygotowujacy-do-prowadzenia-egzaminow-osce-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth 
ZP/UR/84/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pn.: „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/32813,zpur842018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszych-ofert-w-postepowaniu-pn-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/84/2018 Informacja o unieważnieniu Części nr 2 pt. „Respirator” w postępowaniu pt. „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/dostawa/32320,zpur842018-informacja-o-uniewaznieniu-czesci-nr-2-pt-respirator-w-postepowaniu-pt-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/84/2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pt.: „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/dostawa/32317,zpur842018-informacja-z-otwarcia-ofert-w-postepowaniu-pt-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/84/2018 „Dostawa różnego sprzętu medycznego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/31984,zpur842018-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE 
ZP/UR/89/2018 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/32285,zpur892018-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-na-przeprowadzenie-szkolen-z-zakresu-kurs-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-i-kurs-przygotowujacy-do-prowadzenia-egzaminow-osce-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/89/2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/uslugi/32223,zpur892018-informacja-z-otwarcia-ofert-na-przeprowadzenie-szkolen-z-zakresu-kurs-tworzenia-scenariuszy-symulacyjnych-i-kurs-przygotowujacy-do-prowadzenia-egzaminow-osce-realizowanych-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/89/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych i kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE, realizowanych w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawa/32076,zpur862018-przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-roznego-sprzetu-medycznego-paneli-medycznych-panelu-nadlozkowego-i-lampy-zabiegowej-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Prace budowlane 
     ZP/UR/71/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Prace budowlane związane z przygotowaniem ostatniej kondygnacji budynku Instytutu   Fizjoterapii w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i Położnych – formuła zaprojektuj i wybuduj
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/budowlane/31965,zpur712018-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-prace-budowlane-zwiazane-z-przygotowaniem-ostatniej-kondygnacji-budynku-instytutu-fizjoterapii-w-rzeszowie-przy-ul-warszawskiej-26a-na-potrzeby-centrum-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-formula-zaprojektuj-i-wybuduj.html
ZP/UR/71/2018 Informacja z otwarcia ofert na prace budowlane związane z przygotowaniem ostatniej kondygnacji budynku Instytutu Fizjoterapii w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i Położnych – formuła zaprojektuj i wybuduj
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/informacja-z-otwarcia-ofert/budowlane/31917,zpur712018-informacja-z-otwarcia-ofert-na-prace-budowlane-zwiazane-z-przygotowaniem-ostatniej-kondygnacji-budynku-instytutu-fizjoterapii-w-rzeszowie-przy-ul-warszawskiej-26a-na-potrzeby-centrum-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-formula-zaprojektuj-i-wybuduj.html
  ZP/UR/71/2018  Prace budowlane związane z przygotowaniem ostatniej kondygnacji budynku Instytutu Fizjoterapii w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 26a na      potrzeby projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem   Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego– formuła zaprojektuj i wybuduj.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane/31616,zpur712018-prace-budowlane-zwiazane-z-przygotowaniem-ostatniej-kondygnacji-budynku-instytutu-fizjoterapii-w-rzeszowie-przy-ul-warszawskiej-26a-na-potrzeby-centrum-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-formula-zaprojektuj-i-wybuduj.html 
Dostawa czterech komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pt. :Dostawę czterech komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
https://drive.google.com/file/d/1yo3EpucZcHE-NO5OlmgL9R9finaABqA5/view?usp=sharing
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Dostawę czterech komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/zapytania-ofertowe/archiwum/31157,zapytanie-ofertowe-dostawa-czterech-komputerow-przenosnych-oraz-urzadzenie-wielofunkcyjne-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
    Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na: Dostawę czterech komputerów przenośnych oraz urządzenie wielofunkcyjne dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23.04.2018 25.04.2018 11:59
 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/zapytania-ofertowe/31051,informacja-o-uniewaznieniu-zapytania-ofertowego-na-dostawe-czterech-komputerow-przenosnych-oraz-urzadzenie-wielofunkcyjne-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego-z-dnia-23-04-2018.html
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Dostawę czterech komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/zapytania-ofertowe/archiwum/30834,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-czterech-komputerow-przenosnych-oraz-urzadzenia-wielofunkcyjnego-dla-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
Instruktor symulacji medycznej – szkolenie podstawowe i zaawansowane 
ZP/UR/25/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pt.: „Instruktor symulacji medycznej – szkolenie podstawowe i zaawansowane – realizowane w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”21.03.2018 09:18
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/tabs/najlepsze-oferty/30513,zpur252018-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-pt-instruktor-symulacji-medycznej-szkolenie-podstawowe-i-zaawansowane-realizowane-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html
ZP/UR/25/2018 „Instruktor symulacji medycznej – szkolenie podstawowe i zaawansowane, realizowane w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”
http://www.bipus.ur.edu.pl/home/menu/archiwalne-zamowienia/30356,zpur252018-instruktor-symulacji-medycznej-szkolenie-podstawowe-i-zaawansowane-realizowane-w-ramach-projektu-simhealth-pielegniarstwo-i-poloznictwo-xxi-wieku-rozwoj-ksztalcenia-praktycznego-pielegniarek-i-poloznych-z-wykorzystaniem-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej-na-wydziale-medycznym-uniwersytetu-rzeszowskiego.html