Harmonogram

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

https://drive.google.com/file/d/1v991wBAPc5CR_IFbyMAfneXWhqm_vov1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YLpG6VOQJ48wzFhdkRBq9iODEhbzrSDX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QBGi_w5QOWfh2ZE8f-FpYJYLv8lv42bU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vPwJ0JhHC67kwXkEyjRFeGUTsRnWrmwY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-XZuZoisrj6OngubeQO9MuIxMoUTVEfR/view?usp=sharing

Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE

Termin: 21-23.10.2019 godziny 8:00 – 16:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Symulacji Medycznej

ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/13A6EZsdU9RrHZypK1XiiD4Etn2c5kCfq/view?usp=sharing

Kurs dla  personelu zarządzającego CSM

Termin: 10–11.09.2019 godziny 8:00 – 16:00 

Adres: Hospital Virtual-UCV Jacarandas, 2. 46100. Burjassot. Walencja, Hiszpania

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1ybQMp3fj6qpUqAAEK_4tF_yEXBRwRQ2i/view?usp=sharing

Zaawansowany międzynarodowy kurs dla  instruktorów symulacji medycznej

Termin: 10–11.09.2019 godziny 8:00 – 16:00 

Adres: Hospital Virtual-UCV Jacarandas, 2. 46100. Burjassot. Walencja, Hiszpania

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1XKSOON63Yn5A7lV4r_BPtPvJnT6fvDLC/view?usp=sharing

Certyfikowany międzynarodowy kurs dla instruktorów symulacji medycznej

Termin: 10–12.09.2019 godziny 8:00 – 16:00 

Adres: Hospital Virtual-UCV Jacarandas, 2. 46100. Burjassot. Walencja, Hiszpania

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1PV7_TI2trImGFDX8bzjJ8zE_KBqV4Weu/view?usp=sharing

Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej

Termin: 19,20,23.09.2019 godziny 8:00 – 15:00  lub 7:00 – 14:00 w zależności od dnia szkolenia

Adres: Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Symulacji Medycznej

ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1uVSQKg5zrDnmz1zJ7hlUJYUqjKlvnhu6/view?usp=sharing

Kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych

Termin: 20, 23.09.2019 godziny 14:00 – 21:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Symulacji Medycznej

ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów

Harmonogram:

:https://drive.google.com/file/d/147oAZHwm22L32iItUiJnTomWDw1rcQPO/view?usp=sharing

Kurs podstawowy dla instruktorów symulacji medycznej

Termin: 16-18.09.2019 godziny 8:00 – 15:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Symulacji Medycznej

ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1xUyzNvgswRoyyvdWN3WOGMM7DqwqFqxa/view?usp=sharing
Szkolenie dla techników symulacji w kraju

Termin: 29-30.08.2019 godziny 8:00 – 15:15

Adres:  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Centrum Symulacji Medycznej

Bukowska 60, 60-812 Poznań

Harmonogram:

https://drive.google.com/file/d/1fWq-x-mUn6wuyrN6pVZCbb1gHPqmejvF/view?usp=sharing

 

Staż dla instruktorów symulacji w kraju

Termin: 17-19.06.2019 godziny 8:00 – 16:00

Adres:  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Centrum Dydaktyczno-Kongresowego WL

ul. Św. Łazarza 16 31-530 Kraków

 

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów pt. ” Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych „

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów pt. ” Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych” w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

Kierunek: Położnictwo – studia II stopnia stacjonarne, 1 rok  (semestr II)

https://drive.google.com/file/d/1ODK5w3ZiT1rAZgbKuCYo0PLnyksugQW-/view?usp=sharing

 

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów pt. ” Usłyszeć to czego nie powiedziano ” – podstawy komunikacji w zespole interdyscyplinarnym

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów pt. ” Usłyszeć to czego nie powiedziano ” – podstawy komunikacji w zespole interdyscyplinarnym w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

https://drive.google.com/file/d/139yPP0hZU-xCQOxgOmOgb0fXrTf5-Oce/view?usp=sharing

 

Forum
Edukacji Medycznej

Termin:
07–09 maja 2019

Adres: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego

Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum

ul.
św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

 

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów pt. „Dwa monologi nie czynią dialogu” – podstawy efektywnego badania podmiotowego

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów pt. ”: „Dwa monologi nie czynią dialogu” – podstawy efektywnego badania podmiotowego w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

https://drive.google.com/file/d/1HxJ1Z7pknPIoNCeTjSb1QgcM5kHEHc4D/view?usp=sharing

 

Terminy zajęć obowiązkowych dla studentów kierunku położnictwo

Terminy rozpoczęcia zajęć obowiązkowych dla studentów kierunku
położnictwo, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku.
Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego”,

Studia I stopnia stacjonarne, 2 rok  (semestr IV) https://drive.google.com/file/d/1K4r-UBVOPE2TCTRxvuwYg6tuHr68XSHP/view?usp=sharing

Studia I stopnia stacjonarne, 3 rok  (semestr VI) https://drive.google.com/file/d/1vyJTskdWJl79Kej8-wEBEOPgOuv6KwO_/view?usp=sharing

Studia II stopnia niestacjonarne, 1 rok  (semestr II) https://drive.google.com/file/d/1VfzSNeA59Si_a1rnHw_LGAiWrkIimirM/view?usp=sharing

Studia II stopnia stacjonarne, 1 rok  (semestr II) https://drive.google.com/file/d/1qq8TT67ruPvBY21EPQALntDtQUoLh3IU/view?usp=sharing

Studia II stopnia stacjonarne, 2 rok  (semestr IV) https://drive.google.com/file/d/19VkQuEMwpFQZS8jD3XTUInO0tS7ShdVl/view?usp=sharing

 

Terminy zajęć obowiązkowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Terminy rozpoczęcia zajęć obowiązkowych dla studentów kierunku
pielęgniarstwo, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku.
Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego”,

Studia I stopnia stacjonarne, 1 rok  (semestr  II) https://drive.google.com/file/d/1iIzzrYh5SfZ_7yFxsaeABrDc3AUhpYa7/view?usp=sharing

Studia I stopnia stacjonarne, 2 rok  (semestr IV) https://drive.google.com/file/d/1BuVpoUmgyAIgpht5A_7vTgEvFkJKsaB2/view?usp=sharing

Studia I stopnia stacjonarne, 3 rok  (semestr VI) https://drive.google.com/file/d/1c2ZKKVN05Nl9iq6enqxhbyUCBgZThmn3/view?usp=sharing

Studia I stopnia stacjonarne, 1 rok  (semestr  II) https://drive.google.com/file/d/1063ss98EtM7e4g5U-C7Flghq1PkpKZv2/view?usp=sharing

 

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów pt. ” Wstęp do symulacji medycznej cz.II”

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów pt. ” Wstęp do symulacji medycznej cz.I”  w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

dla kierunku położnictwo

studia I stopnia stacjonarne, 1 rok

https://drive.google.com/file/d/1UWAxcRovL7PggZ5R2DxnPqbLQexAJRoU/view?usp=sharing

studnia II stopnia stacjonarne, 1 rok

https://drive.google.com/file/d/1OQrr0t3ZY-fwRW-4W5uRCHP9du8psUOY/view?usp=sharing

studia II stopnia niestacjonarne, 1 rok

https://drive.google.com/file/d/1Onpu20UcX3v7meumL9vYWzr-mlxjBNlN/view?usp=sharing

studia II stopnia niestacjonarne, 1 rok

https://drive.google.com/file/d/1TdUGoansfV6WbvgtHJS9euGvo9WbOHAN/view?usp=sharing

 

 

Informacja

Zajęcia dodatkowe dla studentów kierunku Położnictwo II stopnia, semestr I, studia stacjonarne GR. III ze względu na brak wolnych sal zostają przełożone z dnia 13.12.2018r. na dzień 22.12.2018r. w godzinach 9:00 – 16:30 w budynku G5  w salach 213, 208, 209.

Link do aktualnego harmonogramu zajęć dla kierunku Położnictwo – studia II stopnia stacjonarne, 1 rok (semestr I)

https://drive.google.com/file/d/154EAyFrqQAttsjxVNEoUqFLPfaZkZzzq/view?usp=sharing

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Zajęcia dodatkowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, semestr I, studia niestacjonarne GR. II ze względu na brak wolnych sal zostają przełożone z dnia 14.12.2018r. na dzień 20.12.2018r. w godzinach 13:30 – 17:15 w budynku G5  w salach 210, 211, 213.

Link do aktualnego harmonogramu zajęć dla kierunku Pielęgniarstwo – studia II stopnia n/stacjonarne, 1 rok (semestr I)

https://drive.google.com/file/d/1aLczGvoJAnjncMRODjM1kOCQgPAShKAI/view?usp=sharing

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem

Termin: 04.12-05.12.2018 w godzinach 8:00-16:0

Adres: Uniwersytet Rzeszowski

ul.Pigonia 6, pok. 102 i 104, 35-959 Rzeszów

Harmonogram kursu:
https://drive.google.com/file/d/1wnBqu-yAfEbe7qx7LPoU21JeD5IWlecd/view?usp=sharing

 

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla studentów pt. ” Wstęp do symulacji medycznej cz.I”

Terminy rozpoczęcia zajęć dodatkowych  dla studentów pt. ” Wstęp do symulacji medycznej cz.I”  w ramach Zadania numer 14 o nazwie Realizacja Programu Rozwoju Uczelni – Zajęcia dodatkowe dla studentów, realizowane w ramach Projektu ”SIMhealth –  pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”,

dla kierunku położnictwo

studia I stopnia stacjonarne, 1 rok – 19.XI.2018 r. godz. 16.30

https://drive.google.com/file/d/1-2DGNCjobtRDw7Rft9gGDH2PpmEz7v4d/view?usp=sharing

studia II stopnia niestacjonarne, 1 rok – 23.XI.2018 r. godz. 8.00

https://drive.google.com/file/d/1aR773ZIaOdduRsSMuV2KhB1XN4jnBdOC/view?usp=sharing

studia II stopnia stacjonarne, 1 rok – 24.XI.2018 r. godz. 9.00

https://drive.google.com/file/d/1J9MHW_GwK0n-FEhaIzkMrF36k5lLzE4M/view?usp=sharing

dla kierunku pielęgniarstwo

studia I stopnia stacjonarne, 1 rok – 24.XI.2018 r. godz. 8.00

https://drive.google.com/file/d/1aRQavr2a1k_Yu8XoYAqJtziaVQ9oVJHd/view?usp=sharing

studia II stopnia niestacjonarne, 1 rok – 24.XI.2018 r. godz. 8.00

https://drive.google.com/file/d/1jRJbJcpu7bVulMzwMes1f7t19w2XWZ2v/view?usp=sharing

studia II stopnia stacjonarne, 1 rok – 24.XI.2018 godz. 8.00

https://drive.google.com/file/d/1wdLIcPVKiZ7qbnMhlykC3vgknfCqYG-4/view?usp=sharing

 

Kurs tworzenia scenariuszy symulacyjnych

Termin: 20.09 – 21.09.2018 w godzinach 8:00 – 16:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski ul. Pigonia 6 pok. 102 i 104, 35 – 959 Rzeszów

Harmonogram kursu: strony 4-5

https://drive.google.com/file/d/1RkMVc-_3v4WxhW2yUEv2-nXZvc1Zq5Ik/view?usp=sharing

 

Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE

Termin: 17.09-19.09.2018 w godzinach 8:00 – 16:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 6 pok. 102 i 104, 35 – 959 Rzeszów

Harmonogram kursu: strony 1-3

https://drive.google.com/file/d/1RkMVc-_3v4WxhW2yUEv2-nXZvc1Zq5Ik/view?usp=sharing

 

Staż dla techników symulacji w kraju

Termin: 23-25.07.2018 godziny 8:00 – 15:00

Adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz

 

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym nr 1

Termin: 14.05.2018 godzina 13:00

Adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. IX – wieków Kielc 19A Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, 25-516 Kielce

 

Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej

Termin: 27.03 – 29.03.2018 w godzinach 8:00 – 16:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski ul. Pigonia 6 pok. 102 i 104, 35 – 959 Rzeszów

Harmonogram kursu

https://drive.google.com/file/d/1XvskCTwuUN4pufr0P4n0WmfObG8YLA4y/view?usp=sharing

 

Kurs podstawowy dla instruktorów symulacji medycznej

Termin: 21.03 – 23.03.2018 w godzinach 8:00 – 16:00

Adres: Uniwersytet Rzeszowski ul. Pigonia 6pok. 102 i 104, 35 – 959 Rzeszów

Harmonogram kursu

https://drive.google.com/file/d/1iRC-2szrxB4GRZM-_0ruPEPkwlW8U4H3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lwY9lAsHCpwXF7TSQq52JR9DIF99u-VJ/view?usp=sharing

 

Konferencja pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w praktyce”

Termin: 26 (od godz. 12.00) – 27.01.2018 (do godz. 15.00)

Adres: Hotel Royal ul. Św. Marcin 71, 61-808 Poznań